Skip to content

Zaprawy miesza sie w betoniarce

2 lata ago

150 words

Ochłodzenie więc powoduje zamarznięcie piasku i jego skawalenie. Niemałą zasługę w ulepszeniu urządzeń do podgrzewania materiałów mają polscy racjonalizatorzy, z których należy wymienić przede wszystkim Filipa Tarasiuka, murarza, a obecnie kierownika robót w Zjednoczeniu Robót Elewacyjnych. Skonstruował on specjalny cieplak, tj. barak wykonany z elementów składanych łącznie ze wszystkimi urządzeniami do podgrzewania materiałów do zapraw. W cieplaku znajduje się piec z umieszczoną w nim wężownicą na wodę. Spaliny z pieca przechodzą kanałami, służącymi do podgrzewania piasku. Zaprawy miesza się w betoniarce ustawionej również w cieplaku, do której woda gorąca dopływa przewodem bezpośrednio z wężownicy. 1 W zakresie przygotowania materiałów do robót zimowych obowiązuje Instrukcja o przechowywaniu i przygotowaniu materiałów budowlanych do robót zimowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane]. IV. [więcej w: kamień elewacyjny castorama, poldom radom, dekorlux ]

Powiązane tematy z artykułem: dekorlux kamień elewacyjny castorama poldom radom