Skip to content

Wyroby wykladzinowe

2 lata ago

219 words

Wyroby wykładzinowe, wyjęte po pracy z takich urządzeń i złożone na wolnym powietrzu, ulegają często w wyniku wchłaniania wilgoci z otoczenia również rozkruszeniu i rozpadaniu w związku z wiązaniem wody-przez siarczany wydzielone w ich porach, tj. tworzeniem się hydratów np. Ah(S04h . 8H20, Fe(S04h 7H20 itp. Ich krystalizacja, połączona z odpowiednim powiększaniem objętości, jest przyczyną mechanicznego niszczenia wyrobów ceramicznych: Badania mające na celu wyjaśnienie zjawiska niszczenia różnych wyrobów kwasoodpornych, wykonane na materiałach krajowych, wykazały m. in. zawartość w porach silnie skorodowanych próbek stosunkowo dużej ilości siarczanów glinu rozpuszczalnych w wodzie. Badania te pozwoliły wyciągnąć szereg wniosków praktycznych i stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, co następuje: – materiał ceramiczny ulega tylko częściowo zniszczeniu w przypadku długotrwałego oddziaływania na niego kwasów, – bardzo stężony kwas si arkowy atakuje krzemiany glinu i żelaza z jednoczesnym tworzeniem się siarczanów Al2(S04h i Fe2(S04h oraz wydzielaniem się wolnej krzemionki; – w czasie pracy wyrobu w środowisku kwaśnym nie występują poważniejsze zniszczenia struktury względnie wymywanie składników po utworzeniu się siarczanów glinu i żelaza w jego porach; [więcej w: dekorlux, corimp bydgoszcz, sycyliana słubice ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz dekorlux sycyliana słubice