Skip to content

Tworzywo to zawiera równiez szklo

2 lata ago

207 words

Tworzywo to zawiera również szkło. Omawiane wyroby -:- właściwie przygotowane – mają szereg cennych cech, przede wszystkim bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, niską ścieralność, dobre własności dielektryczne oraz wystarczającą, bliską ceramicznym wyrobom kwasoodpornym, odporność chemiczną. Do niekorzystnych cech omawianych tworzyw należą spękania oraz zbyt małe wymiary kryształów poszczególnych minerałów. Powodem spękań wyrobów z topionego bazaltu są naprężenia powstające na granicy faz: szkliwo – kryształ mające miejsce w przypadku bazaltów zasadowych (o zawartości Si02 poniżej 52%) oraz w przypadku jednoczesnej obecności pewnej ilości dużych kryształów. Wywołują one obniżenie zwartości wytrzymałości mechanicznej. Duża zawartość kryształów drobnych w bazalcie rekrystalizowanym wpływa niekorzystnie nie tylko na własności mechaniczne, ale przede wszystkim powoduje wydatne obniżenie odporności. chemicznej leizny, a więc odporności na działanie kwasów i zasad. Dlatego też proces rekrystalizacji, zachodzący w czasie powolnego ostygania -odlewów bazaltowych względnie diabazowych, wymaga dużej ostrożności i powinien uwzględniać odpowiednio, długie utrzymywanie określonej temperatury podczas studzenia wyrobów. Leiznę kamienną cechuje ponadto duża wrażliwość na nagłe zmiany temperatur. [przypisy: agrohurt rzeszów, corimp bydgoszcz, promitis ]

Powiązane tematy z artykułem: agrohurt rzeszów corimp bydgoszcz promitis