Skip to content

Temperatura wody i cementu

2 lata ago

159 words

Temperatura wody i cementu użytych do sporządzania zaczynu i temperatura otoczenia podczas wykonywania próby powinna być utrzymana w granicach 17 -:- 20°C. Po dokładnym wymieszaniu należy wypełnić zaczynem pierścień umieszczony na szklanej płytce, przez potrząsacie usunąć z zaczynu pęcherzyki powietrza [ badać głębokość zanurzenia igły. Powierzchnię zaczynu należy wyrównać krawędzią pierścienia gładkim nożem zwilżonym wodą, po czym pierścień wraz z płytką trzeba postawić na podstawie przyrządu Vicata. Igłę przyrządu ustawia się w takim położeniu, aby jej koniec dotykał powierzchni zaczynu. Następnie należy opuszczać igłę swobodnie do zaczyn w odstępach 5-cio minutowych do oznaczenia początku wiązania. Ilość wody w zaczynie jest wtedy właściwa, gdy trzon zanurzy się w zaczynie leżącego na wysokości 5 – 7 mm nad szklaną płytką (normalny zaczyn). [więcej w: metalka nowy targ, castorama pilotów, alodynowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: alodynowanie castorama pilotów metalka nowy targ