Skip to content

Tag: blachstal

Oferowane deski mają różne wymiary

2 lata ago

165 words

Osoby zainteresowanie wybudowaniem przy swoim domu tarasu, przede wszystkim powinny kierować się kryterium dopasowania jego elementów do istniejącej już elewacji domu. Niezastosowanie się do niego może zaburzyć istniejącą kompozycję wizualną, a tym samym znacząco obniżyć odbierany poziom atrakcyjności. Deska tarasowa dostępna jest na rynku w przeróżnych odcieniach i wymiarach, dlatego tez jej zakup w interesującym…

WYRÓB CEGLY

2 lata ago

177 words

WYRÓB CEGŁY Wyrabiana z gliny i wypalana czerwona cegła jest najlepszym i najbardziej rozpowszechnionym materiałem budowlanym. Wyrób cegły palnej można uruchomić wszędzie tam, gdzie znajduje się dostateczny pokład odpowiedniej do tego celu gliny. Do wyrobu cegły służy zwykła szara lub bura glina średnio tłusta, mająca nie więcej niż 1/3 domieszek piasku i innych. Nie powinna…

Sklepienie zalewa sie rzadka glina i posypuje piaskiem

2 lata ago

298 words

Sklepienie zalewa się rzadką gliną i posypuje piaskiem. Po ukończeniu zawożenia furty zamurowuje się i rozpoczyna wypał. Wypał cegły ma analogiczny przebieg jak wyżej opisany wypał wapna. Początkowo w czeluściach utrzymuje się ogień słaby dla uniknięcia pękania cegły przy raptownym nagrzaniu, w czasie którego następuje wyparowywanie wody z surówki. Ogień stopniowo się wzmacnia i doprowadza…

Wskutek wysokiej temperatury sprezonego w cylindrze powietrza nastepuje samozaplon mieszanki

2 lata ago

120 words

W momencie sprężania powietrza pompa wtryskowa wtryskuje rozpylone paliwo ciężkie (ropę) do komory spalania przez przewód paliwowy i wtryskiwacz pod ciśnieniem 250-:-300 kG/cm2. Wskutek wysokiej temperatury sprężonego w cylindrze powietrza następuje samozapłon mieszanki. Cykl roboczy i zasada działania silnika niczym się nie różnią od pracy opisanego wyżej silnika czterosuwowego gaźnikowego prócz tego, że przez zawór…

Czyste aluminium

2 lata ago

127 words

Zależnie od rodzaju stopu i elektrolitu, prądu, temperatury i czasu trwania elektrolizy można uzyskać różne odcienie powierzchni, wskutek czego utlenianie anodowe nadaje się specjalnie do celów dekoracyjnych. Czyste aluminium nadaje się do wyrobu przedmiotów ozdobnych, stopy AlMg do wyrobu galanterii budowlanej, stopy AlMg i AlMgSi do okien, drzwi itp. bardziej obciążonych elementów. Powłoki anodowe utleniane…

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMALOSCIOWE

2 lata ago

179 words

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE. WYTĘŻENIE STOPÓW ALUMINIUM Konstrukcje aluminiowe składają się głównie z elementów cienkościennych, w których panuje płaski stan naprężeń. W tych przypadkach naprężenie można opisać za pomocą układu kartezjańskiego X,o Y, ustalonego w płaszczyźnie ścianki elementu konstrukcji i składowych stanu naprężenia 0. 0y, oSy Jeśli pominiemy anizotropię technologiczną materiału, co jest dopuszczalne przy dokładności…

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ

2 lata ago

270 words

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ. Wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym – klinkierowe i kamionkowe – zwykle o przełamie od żółtobrązowego do szarobłękitnego, nieszkliwione lub szkliwione, mają również szerokie zastosowanie w budownictwie. Charakteryzują się one korzystnymi własnościami: niską nasiąkliwością i porowatością nie przekraczającą 6 względnie 12010, wysoką wytrzymałością mechaniczną (Re do 3000, ale i…

Sklad fazowy spieczonego w ten sposób czerepu ceramicznego, w tym równiez kamionkowego, jest zwykle nastepujacy

2 lata ago

217 words

Skład fazowy spieczonego w ten sposób czerepu ceramicznego, w tym również kamionkowego, jest zwykle następujący: – do 70Q/o masy szklistej (bardzo drobnokrystalicznej), będącej wieloglino-krzemianem, zwykle glinokrzemianem alkaliów i ziem alkalicznych, – do 30% mulitu lub jego przerostów, tj. jego kryształów mieszanych submikroskopowych, względnie kryształów wyraźnie widzialnych pod mikroskopem, – mała ilość reliktów kwarcu krystalicznego z…

Architektura 21szego wieku : Muzeum Sztuki w Tel Awiwie / Preston Scott Cohen

2 lata ago

531 words

Dzięki uprzejmości Preston Scott Cohen Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, mieszczące się w centrum kulturalnego kompleksu miasta i zaprojektowane przez Prestona Scotta Cohena, zakończyło budowę i wkrótce udostępni zwiedzającym. Program Muzeum Sztuki Amira w Tel Awiwie stanowił niezwykłe wyzwanie architektoniczne: rozwiązać napięcie między ciasnym, specyficznym trójkątnym miejscem a potrzebą muzeum dla serii dużych, neutralnych prostokątnych…