Skip to content

Odpornosc chemiczna róznych wyrobów ceramicznych moze byc odmienna

2 lata ago

192 words


Odporność chemiczna różnych wyrobów ceramicznych może być odmienna. Zachowanie się tworzyw kamionkowych oraz ogniotrwałych kwasoodpornych wobec kwasów jest dość odmienne: – wrzący kwas siarkowy H2S04 roztwarza tak kamionkę, jak i szamot, ale przed zniszczeniem zwartości rośnie ich wytrzymałość mechaniczna w wyniku tworzenia się siarczanów w porach wyrobów; rozcieńczenie kwasu i wymywanie, a więc ługowanie wodą, powoduje usunięcie utworzonej poprzednio warstewki siarczanów i rozsypywanie się wyrobów; – gorący kwas azotowy HN03 nieznacznie tylko zmienia własności tworzywa ceramicznego /poddanego jego działaniu; – kwas solny HCI 33- procentowy również w niewielkim stopniu wpływa na zmianę własności wyrobów; – rozpuszczalność rozdrobnionej kamionki w temperaturze 200- 300°C rośnie 2-:-3 krotnie, a przemywanie ziarn wodą ułatwia dalszą korozję przez kwasy. Niszczenie materiałów kwasoodpornych, służących do wykładania urządzeń w prze myśle kwasu siarkowego, często następuje w przypadku zaszlamowania tych urządzeń (np. wież Glovera) i w związku z tym przepłukiwania ich wadą w miejsce rozcieńczonego H2S04. [przypisy: poldom radom, corimp bydgoszcz, romanbus ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz poldom radom romanbus