Skip to content

Fundamenty pod sciany pieca i sciany oporowe trzonu robi sie z kamienia lupanego

2 lata ago

265 words

Fundamenty pod ściany pieca i ściany oporowe trzonu robi się z kamienia łupanego, gruzu ceglanego lub tłuczni na zaprawie wapiennej; ściany pieca, kanały i obmurówki powinny być obłożone cegłą paloną na zaprawie z chudej gliny, przy czym dozwolona jest budowa ścian pieca, kanałów i obmurówek (z wyjątkiem sklepień) z surówki. Furtowe sklepienia muszą być bezwzględnie wykonane z cegły palonej. Celem zabezpieczenia pieca od osiadania na skutek obciążenia zawiezioną surówką . Budowa trzonu pieca jest niezależna i nie związana z budową ścian. Zarówno piec jak i obudowę dokoła niego pokrywa się dachem dla zabezpieczenia od deszczu, a naokoło wykopuje się płytkie rowki do odprowadzania wód deszczowych. Zwózka surówki odbywa się przez otwory ładownicze w zewnętrznych ścianach pieca, tak zwane furty. Pierwszy rząd surówki ustawia się. rolką w poprzek komory i kanału ogniowego w odstępach co 10 cm. W drugim rzędzie ustawia się cegły w poprzek w stosunku do I warstwy. Trzecią warstwę ustawia się tak jak pierwszą, a czwartą – ukośnie w jodełkę. Piątą warstwę układa się podobnie jak drugą, a szóstą tak jak pierwszą i trzecią; siódmą identycznie jak drugą i piątą, ósmą zaś ukośnie w jodełkę. Przy opalaniu pieca drzewem, trzciną lub słomą surówkę ustawia się 25-26 rzędami. Na wierzchu ostatniego rzędu układa się cegłę na płask zostawiając otwory do wychodzenia pary i gazów spalinowych. [patrz też: sycyliana słubice , kamień elewacyjny castorama , corimp bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz kamień elewacyjny castorama sycyliana słubice