Skip to content
2 lata ago

304 words

WYROB DACHÓWEK Jednym z najlepszych i najbardziej rozpowszechnionych materiałów do krycia dachów jest dachówka palona. Materiał ten jest tani, mocny, ładny, ognioodporny i trwały. Do wyrobu dachówki nie potrzeba żadnych deficytowych materiałów budowlanych – wystarczy mieć dobrą glinę i można z niej zrobić dachówkę w każdym kołchozie. Dachówka może być wyrabiana z cementu z piaskiem lub też wypalana z gliny. Najnowsze próby i doświadczenia idą w kierunku wyrobu dachówki z gliny bez wypalania przez mieszanie gliny z wiążącymi substancjami w postaci bitumicznych składników i piasków. We wsiach najbardziej polecenia godną jest dachówka palona najtańsza i najłatwiejsza do zrobienia. Do wyrobu dachówki palonej niezbędna jest dobra, plastyczna glina dająca przy wypale twardą skorupkę czerepu i lekkim szkliwem. Aby określić przydatność gliny do wyrobu dachówek, postępuje się w niżej podany sposób: m) ugniata się z gliny kulę o średnicy 5-6 cm, potem spłaszcza się ją – kula nie powinna wykazywać pęknięć; n) ulepiony wałek podłużny grubości 4 ~m i długości 10-15 cm zgina się w pierścień, przy czym wałek nie powinien również wykazywać pęknięć; o) rozcierając glinę w palcach nie powinno się wyczuwać twardych drobinek piasku; p) z gliny wyrabia się dachówkę próbną i po wypale bada się, czy posiada równy, czerwony kolor, czy jest prosta bez skrzywień i pęknięć i czy przy ostukiwaniu daje czysty, metaliczny dźwięk. Glina na dachówkę powinna być przed użyciem do wyrobu przemrażana, tj. poddana procesowi wietrzenia, Wyrabianie gliny może być takie samo jak przy wyrobie cegły, lecz musi być bardziej dokładne; obecność w glinie domieszek w postaci kamieni, korzeni i innych jest niedopuszczalna. [hasła pokrewne: sycyliana słubice , kamień elewacyjny castorama , corimp bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz kamień elewacyjny castorama sycyliana słubice