Skip to content

Wyniki powyzszych badan sa zgodne z innymi danymi z literatury

2 lata ago

245 words

Wyniki powyższych badań są zgodne z innymi danymi z literatury. Zależność kwasoodporności płytek ceramicznych od ich nasiąkliwości (porowatości względnej). Z danych tych wynika, że ze wzrostem nasiąkliwości konsekwentnie maleje kwasoodporność Stwierdzono również, że tlenki wchodzące w skład wyrobów -ceramicznych kwasoodpornych można uszeregować, w zależności od ich rozpuszczalności w cieczach agresywnych, w następującej kolejności: CaO> MgO> A120s> R20> Fez03>Si02 przy czym R20 oznacza tlenki alkaliów (NaO, K20). Z zestawienia tego wynika, ze najłatwiej ulegają rozpuszczeniu składniki zawierające tlenek wapniowy, najtrudniej zaś krzemionka. Bardzo dom-e własności kwasoodporne i ługoodporne wykazują wyroby ceramiczne wykonane z mas o dużej zawartości wypalonego i rozdrobnionego pirofilitu. Pirofilit jest minerałem o składzie AhSi4010(OH)2. Posiada niską twardość 2,5-:-3 i temperaturę spiekania ok. 1300°C. Strukturalnie jest zbliżony d o zwartej odmiany talku – steatytu. Stanowi on minerał nieplastyczny. Dobre własności wykazują masy o składzie: ok. 67010 pirofilitu, 25-; . -2WJ/o gliny kamionkowej i 8-; -5010 węglanu barowego. Wyniki badań laboratoryjnych, jak i doświadczenia ruchowe pozwalają stwierdzić ogólnie, że stopień oddziaływania korozyjnego różnych reagentów na tworzywa ceramiczne zależy od ich charakteru chemicznego, stężenia, ilości domieszek w nich obecnych, temperatury, ciśnienia oraz innych czynników, co bardzo utrudnia wybór najwłaściwszej metody badania odporności chemicznej tworzyw ceramicznych. [przypisy: ms allegro, sycyliana słubice, romanbus ]

Powiązane tematy z artykułem: ms allegro romanbus sycyliana słubice