Skip to content

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMALOSCIOWE

2 lata ago

198 words

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
PODSTAWY OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH. WŁASNOŚCI MECHANICZNE STOPO W ALUMINIUM Punkty zaznaczone na przykładowym wykresie rozciągania próbki ze stopu AICu4MgMn określają: S – umowną granicę sprężystości, Q – umowną granicę plastyczności, R – wytrzymałość doraźną, a – wydłużenie jednostkowe przy zerwaniu. (Indeksy r, c przy powyższych symbolach oznaczają, że wielkości te odnoszą się do rozciągania, względnie ściskania). Stop aluminium nie posiada rzeczywistej granicy plastyczności Qr. Jako taką przyjmuje się dla stopów aluminium naka Poissonav = 0,30, współczynnik sprężystości poprzecznej G prężenie, które odpowiada przyjętemu wydłużeniu trwałemu, zazwyczaj e = 0,2°/0<; tę umowną granicę plastyczności oznacza się Q02. Stałe sprężystości różnych niskoprocentowych stopów aluminium są w przybliżeniu jednakowe. Współczynnik sprężystości podłużnej E wynosi około 0,70. 1. 06 kG/cm2 . Dla tej wartości oraz współczynnika E 2 (1 + v) = 0,27. 106 kG/cm2 (niektórzy autorzy przyjmują v = 0,33, wówczas G dla powyższej wartości E wynosi: G = °,26. 106 kG/cm2). Natomiast parametry wytrzymałościowe (S, Q, R, a) przyjmują różne wartości zależnie od składu chemicznego i obróbki technologicznej stopu. [podobne: agrohurt rzeszów, dekorlux na podbitkę, dekorlux ]

Powiązane tematy z artykułem: agrohurt rzeszów dekorlux romanbus