Skip to content

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMALOSCIOWE

2 lata ago

179 words

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE. WYTĘŻENIE STOPÓW ALUMINIUM Konstrukcje aluminiowe składają się głównie z elementów cienkościennych, w których panuje płaski stan naprężeń. W tych przypadkach naprężenie można opisać za pomocą układu kartezjańskiego X,o Y, ustalonego w płaszczyźnie ścianki elementu konstrukcji i składowych stanu naprężenia 0. 0y, oSy Jeśli pominiemy anizotropię technologiczną materiału, co jest dopuszczalne przy dokładności obliczeń stosowanej przy projektowaniu konstrukcji, to wytężenie materiału jako funkcja naprężeń nie zależy od obioru układu współrzędnych. Wtedy najlepiej jest użyć wartości naprężeń głównych i przedstawić granicę wytężenia wykreślnie na płaszczyźnie naprężeń Ob 02 Jeśli niepożądanym stanem materiału jest pojawienie się odkształceń plastycznych, to odpowiednim wykresem granicznym jest sześciobok Treski albo elipsa Hubera . Pierwszy z tych wykresów odpowiada hipotezie, że o uplastycznieniu decyduje naprężenie ścinające maksymalne spośród tych, które działają w różnych przekrojach elementu. [więcej w: blachstal, deltis opinie, ms allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: blachstal deltis opinie ms allegro