Skip to content

Tag: ms allegro

Do nich nalezy przede wszystkim metylo-silikonian sodowy i potasowy

2 lata ago

182 words

Do nich należy przede wszystkim metylo-silikonian sodowy i potasowy. Istnieje szereg preparatów powszechnie stosowanych za granicą w budownictwie, opartych na rozpuszczalnych związkach silikonowych. Między innymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej stosuje się preparaty o nazwie handlowej Contraqurn I zawierający metylo-silikonian sodowy oraz Contraquin II zawierający metylo-silikonian potasowy. Skład chemiczny i własności fizyczne tych preparatów. Stwierdzono np.

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ

2 lata ago

270 words

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ. Wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym – klinkierowe i kamionkowe – zwykle o przełamie od żółtobrązowego do szarobłękitnego, nieszkliwione lub szkliwione, mają również szerokie zastosowanie w budownictwie. Charakteryzują się one korzystnymi własnościami: niską nasiąkliwością i porowatością nie przekraczającą 6 względnie 12010, wysoką wytrzymałością mechaniczną (Re do 3000, ale i…

Stosuje sie do tego celu przewaznie zawiesiny weglanu barowego w mleczku wapiennym

2 lata ago

197 words

Stosuje się do tego celu przeważnie zawiesiny węglanu barowego w mleczku wapiennym. Koncentracja węglanu barowego jest zależna od ilości siarczanów zawartych w materiale budowlanym i powinna być ustalona doświadczalnie dla danego obiektu. Można -stosować również roztwory chlorku barowego, który jednak stosowany w nadmiarze powoduje jako łatwo rozpuszczalna sól – wtórne powstawanie wykwitów. Koncentracja mieszaniny powinna…

Bardzo silnie korodujaco dziala na wyroby ceramiczne takze kwas fosforowy (szczególnie stezony)

2 lata ago

251 words

Bardzo silnie korodująco działa na wyroby ceramiczne także kwas fosforowy (szczególnie stężony). W wyniku korozji powstają kwasy polifosforano-krzemowe rozpuszczalne w wodzie. Tylko kwarc jest odporny na działanie tego kwasu. Inne badania, również dotyczące wyrobów krajowych, pozwoliły określić ich zachowanie się w przypadku poddawania próbek działaniu 60-procentowego kwasu siarkowego, 20-procentowego kwasu solnego i 40-procentowego wrzącego kwasu…

Wyniki powyzszych badan sa zgodne z innymi danymi z literatury

2 lata ago

245 words

Wyniki powyższych badań są zgodne z innymi danymi z literatury. Zależność kwasoodporności płytek ceramicznych od ich nasiąkliwości (porowatości względnej). Z danych tych wynika, że ze wzrostem nasiąkliwości konsekwentnie maleje kwasoodporność Stwierdzono również, że tlenki wchodzące w skład wyrobów -ceramicznych kwasoodpornych można uszeregować, w zależności od ich rozpuszczalności w cieczach agresywnych, w następującej kolejności: CaO> MgO>…

Architektura i nowoczesne budownictwo – Podział / Michael Hansmeyer

2 lata ago

358 words

Hansmeyer Kiedy natknęliśmy się na dzieło Michaela Hansmeyera, uderzyła nas złożoność i pozorna delikatność jego pracy. Hansmeyer, wykształcony jako architekt i programista komputerowy, zamierza stworzyć nowy rodzaj ekspresji architektonicznej z wykorzystaniem matematyki algorytmów. Z jednej strony, ich moc obliczeniowa może odnosić się do procesów o skali i złożoności, która uniemożliwia podejście ręczne. Z drugiej strony…

Nowoczesna architektura : Södra Tennis Hal / Deve Architects

2 lata ago

449 words

Dzięki uprzejmości Deve Architects Södra Tennis Hal, zaprojektowany przez Deve Architects, zastanawia się, w jaki sposób można wykorzystać konstrukcję drewnianą do stworzenia konkurencyjnego środowiska tenisowego w Växjö w Szwecji pod względem wydajności, światła, jakości powietrza i elastyczności. Więcej o tym projekcie po przerwie. Po ułożeniu ciągłej nawierzchni tenisowej na stronie tenisowej Södra, tworzona jest zwykła…

Architektura i nowoczesne budownictwo – Konkurs Beton Hala Waterfront Centre Konkurs / Aleksandar Kekovic, Marjan Petrovic, Bojan Stojanovic, Milan Stevanovic, Srdjan Sakan

2 lata ago

296 words

Architekci Park View Aleksandar Kekovic, Marjan Petrovic, Bojan Stojanovic, Milan Stevanovic i Srdjan Sakan podzielili się z nami swoją propozycją Konkursu Centrum Beton Hala w Belgradzie w Serbii. Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Tło i kontekst Belgrad, mimo że miasto z dwoma rzekami, nigdy nie zdołał nawiązać z nimi dobrej relacji w starej…

Budownictwo i architektura : W toku: The J House / AEDS

2 lata ago

392 words

historycznie standardowego mieszkania w Nowym Orleanie: 30 × 150 stóp. Oryginalna strona J. House znajduje się w wyznaczonej strefie zalewowej, tak jak to ma miejsce w wielu miejscach na terenie całego regionu Luizjana. Ostatnie badania FEMA wykazały, że szeroki wachlarz osiedli mieszkaniowych w Nowym Orleanie znajduje się obecnie 9 stóp poniżej poziomu morza. Oryginalna strona…