Skip to content

Stosuje sie do tego celu przewaznie zawiesiny weglanu barowego w mleczku wapiennym

2 lata ago

197 words

Stosuje się do tego celu przeważnie zawiesiny węglanu barowego w mleczku wapiennym. Koncentracja węglanu barowego jest zależna od ilości siarczanów zawartych w materiale budowlanym i powinna być ustalona doświadczalnie dla danego obiektu. Można -stosować również roztwory chlorku barowego, który jednak stosowany w nadmiarze powoduje jako łatwo rozpuszczalna sól – wtórne powstawanie wykwitów. Koncentracja mieszaniny powinna być taka, aby przy malowaniu lub spryskiwaniu ściany były pokryte warstwą nieprzeświecającą. Zużycie roztworu o zawartości 10% BaC03 w stosunku do mleczka wapiennego wynosi przeciętnie od 1,5 do 2,0 l. Po pokryciu tą mieszaniną ścian lub obmurzy, należy je wyprawić dopiero po zupełnym wyschnięciu. Były również prowadzone próby nad unieszkodliwianiem siarczanów przez nasycanie gotowych wyrobów ceglarskich i obmurzy roztworami chlorku wapniowego. Przeciętnie wprowadzano do czerepu ok. 0,200/0 CaCh w stosunku do masy cegły. W skali laboratoryjnej metoda ta dała wyniki pozytywne. Powyżej opisane metody zabezpieczania obiektów budowlanych przed działaniem rozpuszczalnych siarczanów są skuteczne, gdy proces zniszczenia lnie jest daleko posunięty. W innych wypadkach pozostaje jedynie przeprowadzenie kapitalnego remontu – np. zebrania i wykonania nowych obmurzy w niektórych partiach budynku. [podobne: dekorlux, dekorlux na elewacje, poldom radom ]

Powiązane tematy z artykułem: dekorlux ms allegro poldom radom