Skip to content

Sklad fazowy spieczonego w ten sposób czerepu ceramicznego, w tym równiez kamionkowego, jest zwykle nastepujacy

2 lata ago

217 words

Skład fazowy spieczonego w ten sposób czerepu ceramicznego, w tym również kamionkowego, jest zwykle następujący: – do 70Q/o masy szklistej (bardzo drobnokrystalicznej), będącej wieloglino-krzemianem, zwykle glinokrzemianem alkaliów i ziem alkalicznych, – do 30% mulitu lub jego przerostów, tj. jego kryształów mieszanych submikroskopowych, względnie kryształów wyraźnie widzialnych pod mikroskopem, – mała ilość reliktów kwarcu krystalicznego z obwódkami szkliwa lub krystobalitu. Należy podkreślić, że wprowadzenie do masy ceramicznej krzemienia, bezpostaciowej i skrytokrystalicznej odmiany Si02 oraz związków boru (B203) korzystnie wpływa na własności tworzywa kamionkowego, gdyż pierwszy składnik ułatwia powstawanie fazy szklistej, drugi natomiast tworzenie się mulitu. Ten ostatni wydzielać się może w spieczonym czerepie ceramicznym w kilku postaciach, np. nielicznych dużych igieł, siatki krzyżujących się i nawzajem przenikających kryształk w, skupień nielicznych dużych igiełek w masie szklistej, brunatnej masy poprzecinanej subkrystalicznym mulitem. Dodatki chemiczne, takie jak B203 wpływają nie tylko na ilość wykrystalizowanego mulitu, ale również na pokrój kryształów i ich wielkość. Pożądany jest mulit drobnokrystaliczny, równomiernie rozproszony w obrębie tworzywa. Sugeruje to dłuższe wypalanie w temperaturach 900-:-1000°C i możliwie krótkie wypalanie w temperaturach maksymalnych (zahamowanie rekrystalizacji poprzez stop krzemianowo-skaleniowy). [więcej w: corimp bydgoszcz, blachstal, poldom radom ]

Powiązane tematy z artykułem: blachstal corimp bydgoszcz poldom radom