Skip to content

Reakcje tego rodzaju wystepuja równiez w gotowych wyrobach ceglarskich, w których pod wplywem wilgoci tworza sie roztwory soli siarczanowych

2 lata ago

241 words

Reakcje tego rodzaju występują również w gotowych wyrobach ceglarskich, w których pod wpływem wilgoci tworzą się roztwory soli siarczanowych. Autorzy tej metody, doszli na podstawie szczegółowych badań między innymi do następujących wniosków: – przy nadmiarze glinianu trójwapniowego reakcje jego z solami siarczanowymi przebiegają najkorzystniej w wypalonym wyrobie ceglarskim, dając jako produkt końcowy siar czarno-glinian wapniowy; – glinian trójwapniowy reaguje z roztworem siarczanu magnezowego, potasowego i sodowego; przebieg reakcji z tymi siarczanami można przyspieszyć przez dodatek chlorku wapniowego; – glinian trójwapniowy zawarty w próbkach formowanych metodą półsuchą ulega w mniejszym stopniu rozkładowi niż w próbkach formowanych metodą plastyczną i jest bardziej aktywny; – glinian trójwapniowy o większej granulacji dodawany do masy zwiększa udział w wypalonych wyrobach aktywnego glinianu zdolnego do reagowania z rozpuszczalnymi siarczanam i. Powyższa metoda jest prawdopodobnie opracowywana dalej w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej i dotychczas jeszcze nie jest stosowana w przemyśle. Ostatnio prowadzone Są badania w Zakładzie Ceramiki Politechniki Wrocławskiej nad unieszkodliwianiem soli siarczanowych w wyrobach ceramiki budowlanej przez domieszkę mocznika (ok. 2()/o). Mocznik krystalizuje częściowo na powierzchni wyrobów po wysuszeniu i rozkłada się całkowicie w temperaturze 300 -400°C, powodując osypywanie się Soli rozpuszczalnych rozcieńczonych mocznikiem, zebranych w warstwie powierzchniowej. Ma na to również wpływ tworzenie się kompleksowych połączeń mocznika z jonami wapnia, magnezu, żelaza i glinu. [przypisy: corimp bydgoszcz, alodynowanie, hacjenda tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: alodynowanie corimp bydgoszcz hacjenda tczew