Skip to content

Próbki wyciete z walcowanych lub tloczonych i nie wyzarzonych wyrobów aluminiowych

1 miesiąc ago

164 words

Niektóre wartości, dla wyrobów walcowanych i tłoczonych, są ustalone w normach hutniczych załączonych na końcu książki. Próbki wycięte z walcowanych lub tłoczonych i nie wyżarzonych wyrobów aluminiowych wykazują systematyczne różnice cech sprężystych, a zwłaszcza cech wytrzymałościowych, w zależności od tego, w jakim kierunku próbka została wycięta. Własność ta, zwana anizotropią, występuje szczególnie wyraźnie w elementach o małych grubościach ścianek, walcowanych na zimno. Anizotropowa tekstura polikrystalicznego stopu powstaje w czasie przeróbki plastycznej jako wynik masowych poślizgów mikroskopowych ziaren krystalicznych i związanych z tym obrotów tych ziaren. Zależność odkształceń od naprężeń przyjmowana jest do obliczeń wytrzymałościowych w formie schematycznej. Najprostszymi, jednoparametrowymi schematami są: wykres prawa Hookea, czyli schemat liniowe-sprężysty i schemat doskonale plastyczny. Ten ostatni jest podstawą teorii równowagi granicznej konstrukcji, pozwalającej na uproszczenie obliczeń ustrojów statycznie niewyznaczalnych. [przypisy: gruz kruszony, domki drewniane producent, gabloty informacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: domki drewniane producent gabloty informacyjne gruz kruszony