Skip to content

Ponadto niektóre srodki nie sa skuteczne i zamiast zapobiegac powstawaniu wykwitów, jeszcze sprzyjaja ich tworzeniu sie

2 miesiące ago

201 words

Ponadto niektóre środki nie są skuteczne i zamiast zapobiegać powstawaniu wykwitów, jeszcze sprzyjają ich tworzeniu się. Przed przystąpieniem do unieszkodliwiania wykwitów należy przede wszystkim zabezpieczyć budynek lub obmurza przed zawilgoceniem od wód gruntowych :poprzez fundamenty oraz od opadów atmosferycznych poprzez zadaszenie. Izolacja obmurzy od wód gruntowych i atmosferycznych musi być przeprowadzana jak najstaranniej, tak aby w miarę możności ograniczyć cyrkulację wilgoci w fazie ciekłej w elementach budowlanych. Należy również bezwzględnie ustalić na podstawie badań laboratoryjnych, jakiego rodzaju sole są zawarte w elementach budowlanych i w jakiej ilości. Dane te są nieodzownie potrzebne przy doborze odpowiedniej metody oraz środków zabezpieczających. Jedną z najprostszych, ale nie zawsze skutecznych metod zwalczania wykwitów jest działanie na nie rozcieńczonymi roztworami różnych związków chemicznych. Stosuje się do tego celu np. roztwory kwasu solnego w rozcieńczeniu 1 : 5 i 1 : 10 oraz roztwory mydła sodowego. Ściany budynku zmywa się najpierw czystą wodą, potem danym roztworem i ponownie czystą wodą. Przy stosowaniu mydła sodowego nie przeprowadza się wstępnego nawilżania wodą, a od razu pokrywa się wyroby lub elementy l-procentowym roztworem, przy czym zużycie jego wynosi 0,1+0,2 11m2. [patrz też: stacje uzdatniania wody, renowacja okien drewnianych cennik, nadproża strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża strunobetonowe renowacja okien drewnianych cennik stacje uzdatniania wody