Skip to content

PODSTAWY OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

2 lata ago

129 words

Stopy aluminium po przekroczeniu granicy plastyczności nie podlegają płynięciu plastycznemu i nie można stosować schematu doskonale plastycznego. Dla należytego przedstawienia krzywej a = f(e) trzeba wprowadzić wykres trzyparametrowy. Przykładem takiego wykresu jest krzywa Ramberga – Osgooda, stosowana przy obliczeniach aluminiowych konstrukcji lotniczych. PODSTAWY OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOSCIOWYCH Wprowadzenie schematu trzyparametrowego komplikuje obliczenia wytrzymałościowe; dlatego stosuje się go raczej do wyprowadzenia współczynników korekcyjnych w tych przypadkach, gdy niedokładności wyników opartych na teorii sprężystości są niekorzystne dla bezpieczeństwa konstrukcji (np. zagadnienia utraty stateczności elementów o małej smukłości). Rozwiązanie dwu- i trójwymiarowych zagadnień wytrzymałościowych przy nieliniowym wykresie a = f (s) wymaga zastosowania matematycznych metod teorii plastyczności. [patrz też: hipoteza treski, korlab, castorama nysa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama nysa hipoteza treski korlab