Skip to content

Po wysuszeniu plytek mierzy sie ponownie odcinki linii i okresla sie srednia róznice powstala ze skurczu we wszystkich kierunkach

2 miesiące ago

249 words

Na uformowanych płytkach rysuje się igłą lub nożem po przekątnych dwie linie po 50 mm długości i umieszcza się płytki w miejscu ocienionym do przeschnięcia. Po wysuszeniu płytek mierzy się ponownie odcinki linii i określa się średnią różnicę powstałą ze skurczu we wszystkich kierunkach. Jeżeli procent wysychania gliny jest większy, znaczy to, że glina jest nadmiernie tłusta i trzeba dodawać piasku jako środka schudzającego. Ilość i głębokość pokładów gliny określa się na podstawie badań wgłębnych, przy czym jednocześnie należy ustalić miąższość odkrywki wierzchniej warstwy nie nadającej się do wyrobu cegły. W pobliżu cegielni musi znajdować się źródło zaopatrujące obficie w wodę, gdyż przy wyrobie cegły używa się dość dużo wody – średnio około 700 litrów na każdy 1000 cegły. Miejsce wybrane na cegielnię nie może być podmokłe lub zalewane wodami deszczowymi, a poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości nie mniejszej niż 2 m poniżej powierzchni ziemi. Glinę do wyrobu należy przygotowywać zawsze jesienią lub też wczesną wiosną, aby surowiec miał czas przemarznąć i ulec zwietrzeniu. Toteż nakopaną glinę składa się w hałdy o wysokości 0,7 fi i szerokości 2 m-bądź to w samym wykopie, bądź też na placu wytwórni w pobliżu dołów przerobowych względnie mieszadeł. [więcej w: schody drewniane zabiegowe , nadproża strunobetonowe , stalbud skoczów ]

Powiązane tematy z artykułem: nadproża strunobetonowe schody drewniane zabiegowe stalbud skoczów