Skip to content

Odpornosc chemiczna róznych wyrobów ceramicznych moze byc odmienna

11 miesięcy ago

192 words


Odporność chemiczna różnych wyrobów ceramicznych może być odmienna. Zachowanie się tworzyw kamionkowych oraz ogniotrwałych kwasoodpornych wobec kwasów jest dość odmienne: – wrzący kwas siarkowy H2S04 roztwarza tak kamionkę, jak i szamot, ale przed zniszczeniem zwartości rośnie ich wytrzymałość mechaniczna w wyniku tworzenia się siarczanów w porach wyrobów; rozcieńczenie kwasu i wymywanie, a więc ługowanie wodą, powoduje usunięcie utworzonej poprzednio warstewki siarczanów i rozsypywanie się wyrobów; – gorący kwas azotowy HN03 nieznacznie tylko zmienia własności tworzywa ceramicznego /poddanego jego działaniu; – kwas solny HCI 33- procentowy również w niewielkim stopniu wpływa na zmianę własności wyrobów; – rozpuszczalność rozdrobnionej kamionki w temperaturze 200- 300°C rośnie 2-:-3 krotnie, a przemywanie ziarn wodą ułatwia dalszą korozję przez kwasy. Niszczenie materiałów kwasoodpornych, służących do wykładania urządzeń w prze myśle kwasu siarkowego, często następuje w przypadku zaszlamowania tych urządzeń (np. wież Glovera) i w związku z tym przepłukiwania ich wadą w miejsce rozcieńczonego H2S04. [przypisy: poldom radom, corimp bydgoszcz, romanbus ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp bydgoszcz poldom radom romanbus