Skip to content

Niezaleznie zatem od zzerajacego oddzialywania kwasów oraz gazów wyroby ceramiczne sa narazone na zmiany temperatur

2 lata ago

284 words

Niezależnie zatem od zżerającego oddziaływania kwasów oraz gazów wyroby ceramiczne są narażone na zmiany temperatur, a mianowicie: – po pierwsze, przy szybkim nagrzewaniu pieców pirytowych, dostarczających gazy zasobne w tlenki siarki, nagłe doprowadzanie gazów o temperaturze ok. 400°C do wież Glovera w czasie ich uruchamiania powoduje odpowiedni wstrząs termiczny; – po drugie, już w czasie pracy wieży może następować bądź szybkie ogrzewanie górnych partii wykładziny, co ma zwykle miejsce w przypadku zatkania przewodów doprowadzających od góry kwasy i wynikającego z tego wstrzymania nawilżania materiałów ceramicznych, bądź też nagłe ochładzanie partii dolnych w przypadku wstrzymania dopływu gorących gazów od dołu; – po trzecie, podczas wstrzymywania pracy, tj. unieruchamiania wieży Glovera (otwarcie urządzeń doprowadzających i wprowadzenie zimnego powietrza), następuje szybkie ochładzanie materiałów kamionkowych. Rzecz jasna, że wymien ione przypadki mogą mieć również miejsce podczas błędnego, niezgodnego z przepisami prowadzenia ruchu wieży. Ponieważ zaś wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym (kamionkowe oraz inne kwasoodporne) wytrzymują tylko nieznaczne nagłe zmiany temperatur, następuje ich pękanie, osłabianie zwartości, rozkruszanie itd. Odporność na nagłe zmiany temperatur określa wzór Schotta i Winkelmanna odporność na nagłe zmiany temperatur (OWT) jest wprost proporcjonalna do wytrzymałości mechanicznej materiału i z jej wzrostem zwiększa się, natomiast odwrotnie proporcjonalna do współczynnika rozszerzalności cieplnej, ze wzrostem którego maleje. Ten ostatni można wydatnie obniżyć wprowadzając do masy kamionkowej np. składniki zasobne w tlenek magnezu, który cechuje niski współczynnik rozszerzalności (dla temperatur 0-:-100°C a = 0,1 . 10-6). [przypisy: castorama nysa, hipoteza treski, metalka nowy targ ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama nysa hipoteza treski metalka nowy targ