Skip to content

Niezaleznie zatem od zzerajacego oddzialywania kwasów oraz gazów wyroby ceramiczne sa narazone na zmiany temperatur

10 miesięcy ago

284 words

Niezależnie zatem od zżerającego oddziaływania kwasów oraz gazów wyroby ceramiczne są narażone na zmiany temperatur, a mianowicie: – po pierwsze, przy szybkim nagrzewaniu pieców pirytowych, dostarczających gazy zasobne w tlenki siarki, nagłe doprowadzanie gazów o temperaturze ok. 400°C do wież Glovera w czasie ich uruchamiania powoduje odpowiedni wstrząs termiczny; – po drugie, już w czasie pracy wieży może następować bądź szybkie ogrzewanie górnych partii wykładziny, co ma zwykle miejsce w przypadku zatkania przewodów doprowadzających od góry kwasy i wynikającego z tego wstrzymania nawilżania materiałów ceramicznych, bądź też nagłe ochładzanie partii dolnych w przypadku wstrzymania dopływu gorących gazów od dołu; – po trzecie, podczas wstrzymywania pracy, tj. unieruchamiania wieży Glovera (otwarcie urządzeń doprowadzających i wprowadzenie zimnego powietrza), następuje szybkie ochładzanie materiałów kamionkowych. Rzecz jasna, że wymien ione przypadki mogą mieć również miejsce podczas błędnego, niezgodnego z przepisami prowadzenia ruchu wieży. Ponieważ zaś wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym (kamionkowe oraz inne kwasoodporne) wytrzymują tylko nieznaczne nagłe zmiany temperatur, następuje ich pękanie, osłabianie zwartości, rozkruszanie itd. Odporność na nagłe zmiany temperatur określa wzór Schotta i Winkelmanna odporność na nagłe zmiany temperatur (OWT) jest wprost proporcjonalna do wytrzymałości mechanicznej materiału i z jej wzrostem zwiększa się, natomiast odwrotnie proporcjonalna do współczynnika rozszerzalności cieplnej, ze wzrostem którego maleje. Ten ostatni można wydatnie obniżyć wprowadzając do masy kamionkowej np. składniki zasobne w tlenek magnezu, który cechuje niski współczynnik rozszerzalności (dla temperatur 0-:-100°C a = 0,1 . 10-6). [przypisy: castorama nysa, hipoteza treski, metalka nowy targ ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama nysa hipoteza treski metalka nowy targ