Skip to content

Najlepiej uzasadniona fizykalnie Jest teoria plastycznego plyniecia

2 lata ago

174 words

Najlepiej uzasadniona fizykalnie Jest teoria plastycznego płynięcia, analizująca przyrosty odkształcenia w zależności od stanu naprężenia. Jednak najwięcej rozwiązań opartych jest na teorii elastoplastycznych odkształceń, w której bierze się pod uwagę tylko końcowe wartości odkształceń. Rozwiązania te są wystarczająco dokładne dla małych odkształceń i dla monotonicznego sposobu obciążenia. W przypadkach nie malejącego obciążenia teoria elastoplastycznych odkształceń pokrywa się z nieliniową teorią sprężystości. Chodzi tu oczywiście o fizykalnie nieliniową a nie o geometrycznie nieliniową teorię sprężystości. W tej ostatniej zakłada się z reguły ważność prawa Hookea, natomiast uwzględnia się nieliniowe związki między przemieszczeniami i odkształceniami jednostkowymi. Jest to potrzebne wtedy, gdy analizuje się duże odkształcenia elementów konstrukcji. Możliwość zastosowania rozwiązań geometrycznie nieliniowej teorii sprężystości w konstrukcjach budowlanych jest ograniczona ze względu na ostre przepisy dotyczące dopuszczalnych odkształceń. [przypisy: castorama pilotów, agrohurt rzeszów, kamień elewacyjny castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: agrohurt rzeszów castorama pilotów kamień elewacyjny castorama