Skip to content

laczenie sie wymienionych siarczanów z woda przebiega w sprzyjajacych warunkach po uruchomieniu urzadzenia i po doprowadzeniu do niego wilgotnego powietrza

2 lata ago

221 words


łączenie się wymienionych siarczanów z wodą przebiega w sprzyjających warunkach po uruchomieniu urządzenia i po doprowadzeniu do niego wilgotnego powietrza; z reakcji tych powstają siarczany uwodnione; – rozsadzanie tworzywa ceramicznego przez uwodnione siarczany znajdujące się w porach i kapilarach; w wielu przypadkach wyroby ulegają wtedy rozkruszeniu i rozsypują się mimo braku uszkodzeń na ich powierzchni; – stwierdzono dość wysoką stratę prażenia w przypadku obecności w materiale ceramicznym omawianych siarczanów, przy czym woda krystalizacyjna uchodzi w zakresie temperatur 100+800°C; – ustalono stosunek tlenku glinowego do tlenku żelazowego w siarczanach, a więc w substancji powstałej z roztworzenia części czerepu ceramicznego przez kwasy; stosunek ten odpowiada procentowemu udziałowi tych składników w nowym wyrobie, co dowodzi równomiernego ich rozpuszczania; – nie stwierdzono specjalnie ujemnego wpływu kwasów na krzemiany wapnia. Wymienione wni oski oraz wyniki innych badań pozwoliły ponadto stwierdzić, że oddziaływanie kwasów solnego warunkach jest daleko słabsze niż kwasu siarkowego oraz że rozpuszczalność w dwu pierwszych kwasach jest w przybliżeniu o połowę mniejsza niż w kwasie siarkowym. Dlatego też określenie odporności chemicznej tworzywa ceramicznego na działanie kwasu siarkowego pozwala również ocenić jego odporność na działanie pozostałych kwasów, z wyjątkiem fluorowodorowego. [podobne: lewandowska dźwigi, sycyliana słubice, ms allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: lewandowska dźwigi ms allegro sycyliana słubice