Skip to content

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ

2 lata ago

270 words

KOROZJA KAMIONKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ LEIZNY KAMIENNEJ. Wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym – klinkierowe i kamionkowe – zwykle o przełamie od żółtobrązowego do szarobłękitnego, nieszkliwione lub szkliwione, mają również szerokie zastosowanie w budownictwie. Charakteryzują się one korzystnymi własnościami: niską nasiąkliwością i porowatością nie przekraczającą 6 względnie 12010, wysoką wytrzymałością mechaniczną (Re do 3000, ale i do 8000 kG/cm2, R, do 1000 kG/cm2, R; do 500 kG/cm2). Jako niskoporowate i posiadające przypowierzchniową zeszkloną warstewkę nieprzepuszczalną są one odporne chemicznie tak na działanie kwasów, jak i zasad, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i stężonego kwasu fosforowego. Cechuje je wysoka gazoszczelność, współczynnik przewodności cieplnej rzędu 0,15-0,25 kcal/m godz oraz niewysoka odporność na nagłe zmiany temperatur . W wyniku wypalania w odpowiedniej atmosferze do, temperatur rzędu 1250-:-1300 °C następuje spieczenie mas zestawionych z odpowiednich surowców ilastych, skaleniowych oraz schudzających. Mogą wtedy występować procesy: a) rekrystalizacji bzy stałej, z udziałem fazy ciekłej, w którym to przypadku mają miejsce reakcje powierzchniowe, tj. przemieszczanie dyfuzyjne jonów i kompleksów jonów, z równoczesną zmianą składu mineralnego faz; b) wiązania fazy stałej przez powstającą w czasie ogrzewania fazę ciekłą (witryfikacja); proces taki charakteryzuje się dyfuzją jonów i kompleksów jonów z fazy stałej w ciekłą, przy czym faza ciekła nie zespaja obecnych w masie cząstek i kryształów w prosty sposób , natomiast nieprzerwanie zmienia swój skład i lepkość w wyniku roztwarzania kryształów. [więcej w: ms allegro, blachstal, castorama pilotów ]

Powiązane tematy z artykułem: blachstal castorama pilotów ms allegro