Skip to content

Granica plastycznosci

2 lata ago

141 words

Granica plastyczności dla czystego ścinania wynosi: 0,50 a. według hipotezy Treski, 0,56 a. według doświadczeń, 0,58 Qr według hipotezy Hubera. Różnica między wykresem empirycznym a elipsą nie jest duża, dlatego wytężenie materiału (przy założeniu, że umowna granica plastyczności jest granicą niebezpieczną najlepiej sprawdzić wzorem Hubera Wytężenie materiału w sensie stopnia zbliżenia się do granicy wytrzymałości rozdzielczej jest trudniejsze do określenia. Wielkość naprężeń granicznych i forma zniszczenia zależą od różnych wpływów fizycznych: temperatury, szybkości obciążenia, objętości elementu, stanu powierzchni i defektów wewnątrz materiału. Rozróżnia się dwie zasadnicze formy zniszczenia: kruchą, czyli złom rozdzielczy lub pęknięcie, i ciągliwą, czyli złom poślizgowy lub ścięcie. [hasła pokrewne: jakub czaplejewicz, sycyliana słubice, poldom radom ]

Powiązane tematy z artykułem: jakub czaplejewicz poldom radom sycyliana słubice