Skip to content
2 miesiące ago

121 words

Emaliowanie. Emalie są to szkliste masy, złożone z nieorganicznych tlenków, a otrzymane drogą częściowego lub całkowitego ich stopienia. Do aluminium najczęściej stosowane są emalie zawierające PbO, a poza tym tlenki Na, K, Li, dwutlenki Si, Ti. Rzadziej stosowane są emalie zawierające węglany Na, K, Li, dwutlenek Ca i niektóre tlenki, oraz emalie fosforanowe. Do emaliowania nadaje- się czyste (techniczne) Al, stopy AlMn i AlMgSi. Emalie nanosi się zazwyczaj w dwu etapach, jako emalię gruntującą, a następnie powierzchniową, przez zanurzenie, natryskiwanie itp. Emaliowanie służy celom ochrony przed korozją, a także dekoracyjnym w połączeniu z różnymi barwnikami. [patrz też: łaty kontrłaty, blat z konglomeratu cena, nadproża strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: blat z konglomeratu cena łaty kontrłaty nadproża strunobetonowe