Skip to content

Do podgrzewania piasku sluza rozne urzadzenia

4 tygodnie ago

148 words

Do podgrzewania piasku służą rożne urządzenia. Do najczęściej stosowanych sposobów należy ogrzewanie piasku spalinami uchodzącymi z pieca do komina oraz ogrzewanie parą. Przy pierwszym sposobie buduje się piece różnej konstrukcji. Urządzenie składa się z paleniska, z którego kilkoma przewodami, wykonanymi najlepiej z rur stalowych, uchodzą spaliny do komina. Na przewody te nasypuje się piasek w pryzmę, a z wierzchu, dla zmniejszenia strat ciepła, pryzmę przykrywa się matami trzcinowymi lub brezentem. Do podgrzewania piasku ciepłem uchodzących spalin buduje się za przykładem Związku Radzieckiego na większych budowach specjalne piece. Konstrukcja najczęściej stosowanego u nas pieca. Piec długości 55,57-6,0 m i szerokości 2,25-:-·3,0 m podzielony jest, podłużnymi ścianami na dwie komory o pojemności po 8-; -. 10 m3 piasku. [hasła pokrewne: wspolczynnik przewodzenia ciepla, agata meble koszalin, nadproża strunobetonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: agata meble koszalin nadproża strunobetonowe wspolczynnik przewodzenia ciepla