Skip to content

Bardzo silnie korodujaco dziala na wyroby ceramiczne takze kwas fosforowy (szczególnie stezony)

2 lata ago

251 words

Bardzo silnie korodująco działa na wyroby ceramiczne także kwas fosforowy (szczególnie stężony). W wyniku korozji powstają kwasy polifosforano-krzemowe rozpuszczalne w wodzie. Tylko kwarc jest odporny na działanie tego kwasu. Inne badania, również dotyczące wyrobów krajowych, pozwoliły określić ich zachowanie się w przypadku poddawania próbek działaniu 60-procentowego kwasu siarkowego, 20-procentowego kwasu solnego i 40-procentowego wrzącego kwasu azotowego przez różny okres czasu, a w szczególności zmianę nasiąkliwości. Wyniki badań. Na podstawie zestawionych danych można stwierdzić duże zróżnicowanie badanych materiałów pod względem nasiąkliwości (5,96; 4,Q2; 2,36), porowatości względnej (13,30; 8,66; 5,49) oraz objętości pustek zamkniętych (0; 8,65; 4,79), jak również kwasoodporności (96,93; 98,83; 99,43). Ta ostatnia wynika nie tylko z porowatości materiałów (jej bezwzględnej wielkości oraz ilości pustek otwartych – dostępnych d la cieczy i gazów), a tym samym powierzchni wzajemnego oddziaływania, lecz również ze składu fazowego czerepu, który bardziej korzystny (zawartość fazy szklistej i mulitu) powinien być w przypadku próbki płytki kwasoodpornej Przybarsk. Dowodem tego jest m. in. lepsze spieczenie jej czerepu Krzywe odpowiadające wzrostowi nasiąkliwości, obrazują odmienne zachowanie się pod działaniem kwasów próbek, których nasiąkliwość i porowatość w stanie początkowym wyraźnie różnią się. Dane obrazują również stopień agresywnego oddziaływania poszczególnych kwasów na omawiane trzy rodzaje tworzyw ceramicznych, który w zasadzie konsekwentnie maleje proporcjonalnie do nasiąkliwości i porowatości bezwzględnej próbek. [patrz też: kamień elewacyjny castorama, deltis opinie, ms allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: deltis opinie kamień elewacyjny castorama ms allegro