Skip to content

Bardzo silnie korodujaco dziala na wyroby ceramiczne takze kwas fosforowy (szczególnie stezony)

11 miesięcy ago

251 words

Bardzo silnie korodująco działa na wyroby ceramiczne także kwas fosforowy (szczególnie stężony). W wyniku korozji powstają kwasy polifosforano-krzemowe rozpuszczalne w wodzie. Tylko kwarc jest odporny na działanie tego kwasu. Inne badania, również dotyczące wyrobów krajowych, pozwoliły określić ich zachowanie się w przypadku poddawania próbek działaniu 60-procentowego kwasu siarkowego, 20-procentowego kwasu solnego i 40-procentowego wrzącego kwasu azotowego przez różny okres czasu, a w szczególności zmianę nasiąkliwości. Wyniki badań. Na podstawie zestawionych danych można stwierdzić duże zróżnicowanie badanych materiałów pod względem nasiąkliwości (5,96; 4,Q2; 2,36), porowatości względnej (13,30; 8,66; 5,49) oraz objętości pustek zamkniętych (0; 8,65; 4,79), jak również kwasoodporności (96,93; 98,83; 99,43). Ta ostatnia wynika nie tylko z porowatości materiałów (jej bezwzględnej wielkości oraz ilości pustek otwartych – dostępnych d la cieczy i gazów), a tym samym powierzchni wzajemnego oddziaływania, lecz również ze składu fazowego czerepu, który bardziej korzystny (zawartość fazy szklistej i mulitu) powinien być w przypadku próbki płytki kwasoodpornej Przybarsk. Dowodem tego jest m. in. lepsze spieczenie jej czerepu Krzywe odpowiadające wzrostowi nasiąkliwości, obrazują odmienne zachowanie się pod działaniem kwasów próbek, których nasiąkliwość i porowatość w stanie początkowym wyraźnie różnią się. Dane obrazują również stopień agresywnego oddziaływania poszczególnych kwasów na omawiane trzy rodzaje tworzyw ceramicznych, który w zasadzie konsekwentnie maleje proporcjonalnie do nasiąkliwości i porowatości bezwzględnej próbek. [patrz też: kamień elewacyjny castorama, deltis opinie, ms allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: deltis opinie kamień elewacyjny castorama ms allegro