Skip to content

Analiza teoretyczna plyniecia plastycznego

2 lata ago

167 words

W świetle teorii strukturalnej poślizg plastyczny monokryształu następuje, gdy naprężenie ścinające w krystalograficznie określonej płaszczyźnie osiągnie wartość graniczną. W polikrystalicznym konglomeracie, jakim jest stop aluminium, zawsze znajdzie się krystalit, w którym płaszczyzna poślizgu pokrywa się z płaszczyzną największego naprężenia ścinającego. Dlatego warunek Treski jest warunkiem powstania pierwszych odkształceń plastycznych i określa granicę sprężystości materiału. Natomiast granicy plastyczności odpowiada lepiej hipoteza Hubera, czyli hipoteza ograniczonej zdolności gromadzenia przez materiał energii sprężystej odkształcenia postaciowego. Analiza teoretyczna płynięcia plastycznego ośrodka quasiizotropowego, w warunkach swobodnych poślizgów mikrokryształów potwierdza hipotezę Hubera . Ale stopy aluminium nie podlegają płynięciu plastycznemu i poślizgi jego ziaren nie są swobodne. Dlatego wykres granicy plastyczności aluminium leży między sześciobokiem Treski a elipsą Hubera. Ten wniosek teoretyczny zgadza się z wynikami doświadczalnymi. [hasła pokrewne: dekorlux, sycyliana słubice, alodynowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: alodynowanie dekorlux sycyliana słubice